nyheter


Borrcellen till Scania är nu i produktion.
Scania CV i Oskarshamn har investerat i en robotcell som borrar hål för olika detaljer som vindavvisare, luftintag och liknande i hytterna. Cellen som levererades av Evomatic är utrustad med en ABB-robot och borrenhet från NGH. Vår del har bestått av elkonstruktion, programmering av PLC och HMI (ControlLogix, InTouch och PanelView) samt igångkörning, utbildning och produktionsövervakning.Nu har vi äntligen börjat spåna på vår nya hemsida… Kom gärna med synpunkter.