Tjänster

Flextend erbjuder automationslösningar för betjäning av bearbetningsmaskiner. Vi konstruerar, monterar, programmerar  och provkör systemen innan installation hos kund.

 

Maskinbetjäningssystem

Vi bygger upp automatisering av standardkomponenter (robotar, staket osv.) och delar vi konstruerar och monterar själva (banor, magasin, gripdon, programvara). Vi saluför inte bearbetningsmaskiner men tillbehör som kan behövas, som fixturer, autodörrar, renblåsningsutrustning mm. Fördelen för kunden är att han får ett komplett fungerande system. Maskinsystemen monteras och provkörs innan leverans till kund.

Delsystem

Delsystem är komponenter som gripdon, banor, magasin, omgreppsstationer, maskinskydd, programmoduler osv. Dessa komponenter används för att bygga upp nya system eller för att komplettera befintliga, inte enbart till bearbetningsceller utan även till övrig automatisering som montage och sammansättningsceller.

Konsulttjänster

Flextend erbjuder konsulttjänster inom maskinkonstruktion, elkonstruktion, PLC och robotprogrammering. För maskinkonstruktion används i första hand Solidworks och Inventor. För PLC-programmering används bl.a. Siemens, Beckhoff, Jokab och Mitsubishi. Robotsystem som behärskas är Motoman och ABB.